Till vänster: Tomten där nya simhallen i Askim ska byggas, i nära anslutning till dagens simhall. Till höger: Tomten där Kortedala simhall kommer byggas som i dagsläget rymmer ishallen Isdala.

Norconsult ritar två nya simhallar i Göteborg

Norconsult har vunnit en offentlig upphandling för två nya simhallar i Askim och Kortedala i Göteborg och stärker därmed specialistkompetensen inom badanläggningar.

I Göteborg finns flera äldre badhus och idrotts- och föreningsförvaltningen vid Göteborgs Stad har tagit fram en strategi för sim- och badanläggningar där de definierar behoven framåt. I strategin identifierar de behov av ett stort centralbad, några mellanstora områdesbad och flera små lokalbad.

– Tanken är att lokalbaden ska finnas nära invånarna och bidra till en likvärdig samhällsservice oavsett vart i staden du bor. Vi som samhällsbyggare ser en viktig demokratiaspekt i detta och är väldigt glada över att få vara med på denna spännande resa, säger Malin Ahlstedt, arkitekt och uppdragsledare på Norconsult.

Uppdraget gäller en utförandeentrepenad av två lokalbad som i stort sett ska vara likadana. Detta gör att invånarna får tillgång till likvärda anläggningar och skapar dessutom förutsättningar för ett kostnadseffektivt projekt.

– Båda anläggningarna kommer rymma 25-metersbassäng och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. De kommer bara skilja sig åt genom detaljer som behöver anpassas efter tomternas förutsättningar, vilket är ett smart och effektivt användande av skattebetalarnas pengar, säger Malin Ahlstedt.

Norconsult har specialistkompetens inom just badanläggningar och har tidigare arbetat med exempelvis Täby Simhall, Malung Simhall, Harjagersbadet i Kävlinge och Arena Älvhögsborg i Trollhättan. I det här projektet medverkar sex olika kompetenser: arkitektur, mark- och landskapsarkitektur, akustik, BIM-samordning, certifierad tillgänglighetskonsult och brandsäkerhet.

Just nu pågår arbetet med en systemhandling som planeras vara klar under våren 2023. Sen följer en detaljprojektering som ska vara klar sommaren 2023. Anläggningarna planeras vara klara 2026.