Norconsult rustar upp grönskande bostadsområde i Piteå

Det är dags att rusa upp utemiljön i bostadsområdet Linnéparken i Piteå. Norconsult har tillsammans med beställaren Pitebo sett över de befintliga värdena på platsen, bland annat den fantastiska grönskan, för att se över hur hyresgästerna kan få en hemtrevlig utemiljö som håller över tid.

Uppdraget har i första skedet gått ut på att utreda och ta fram ett gestaltningsprogram för innergårdarna och andra gemensamma ytor mellan husen, bland annat ett poolområde. Utmärkande för området är den omfattande växtligheten.

– Området byggdes i slutet på 1960-talet och man byggde lummigare på den tiden. Det är inte lika populärt idag eftersom vissa upplever en ökad otrygghet. Men det är en enorm tillgång med uppvuxna grönstrukturer som vi kan utgå ifrån i gestaltningsarbetet, säger Annika Lundkvist, Landskapsarkitekt på Norconsult.

Grundtanken i projektet har varit att vårda och lyfta det som det som redan finns. En stor del av arbetet har därför handlat om att rensa, byta ut och rusta upp. En annan viktig aspekt har varit dialogen med beställaren.

– Vi vill inte bara rusta upp kortsiktigt utan gå steget längre och skapa något som går att förvalta över tid. Då är det viktigt att beställaren är med och ser till att vi skapar något som de mäktar med att underhålla i längden. Vi kommer också ta fram en skötsel- och underhållsplan i ett senare skede, säger Annika Lundkvist.

Nästa steg i projektet blir projekteringen som kommer ske i flera steg. Annika Lundkvist berättar att det har varit ett roligt projekt där de har fått mycket på köpet.

– Det är inte ofta man får jobba i så här gröna områden. Det ger oss goda förutsättningar att få till en riktigt hemtrevlig boendemiljö, säger hon.