Foto: Sten Jansin

Vikingaskolan nominerad till Haninge arkitekturpris

När Vikingaskolan i Haninge skulle rivas fick Norconsult uppdraget att gestalta och rita en ny skolan åt kommunen – som nu cirka ett år efter invigningen nominerats till Haninge Arkitekturpris.

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm. För att skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt och god arkitektur i Haninge delas Haninge Arkitekturpris ut - där Nya Vikingaskolan är ett av tre nominerade projekt.

- Vi har arbetat från första skiss till ett färdigt och genomarbetat förfrågningsunderlag med alla sina kritiska detaljer, berättar arkitekt Dan Johansson. Själva idén för skolan har fötts ur hur elevernas flöden i skolan ska ske, fortsätter han.

Skolan består av en tegelbyggnad, uppbyggd som tre huskroppar där en lägre länkbyggnad sammanbinder skolbyggnaden med gymnastikhallen. Här finns effektiva ytor och klassrum med generöst ljusinsläpp. Alla material och möbler bidrar till att hålla ljudvolymen på behaglig nivå - allt noga planerat för att ge förutsättningar till undervisning av högsta kvalité.

- Vi har lagt stor vikt vid att organisera skolan på ett yteffektivt sätt och har arbetat fram en volym som är kompakt och mycket energisnål, berättar Dan. Tack vare detta kan skolan ha generösa dagsljusinsläpp i samtliga rum och klarar kraven för Miljöbyggnad silver, fortsätter han.

Motiveringen till nomineringen lyder:

Den svarta tegelfasaden med sina stora fönsteröppningar och burspråk ger skolan en tydlig karaktär. Två volymer i vinkel som skapar en sammanhållen och samtida arkitektur. Skolgården knyts på ett fint sätt samman med Eskilsparken och det finns plats för lek för alla även efter skolan stängt.

Vinnaren av Haninge arkitekturpris 2019 tillkännages i slutet av september.

Läsa mer om tävlingen och lägg din röst här

Läs mer om Nya Vikingaskolan här