Halmstad

Halmstad

Välkommen till oss i Halmstad!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt vatten och avlopp, infrastruktur, landskapsarkitektur, miljö och energi. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Köpmansgatan 8, 302 42 Halmstad

  • oss

  • Kontakta oss