Helsingborg

Helsingborg

Välkommen till oss i Helsingborg!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt infrastruktur. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg

Kontakta oss

Växel

Kontakta oss