Kungälv

Kungälv

Välkommen till oss i Kungälv!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt fältgeoteknik. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Bultgatan 13A, 442 40 Kungälv

Telefonnummer

+46 10 141 80 00