Björkängens förskola, Kungälv - fasad

Björkängens förskola, Kungälv

Norconsult har ritat Björkängens förskola i Kungälv, en nybyggd förskola med 6 hemvister för ca 120 barn. Skolan strävar efter att vara klimatsmart i både konstruktion och gestaltning genom exempelvis solceller på taket och robusta tegelfasader.

På Björkängens förskola bedrivs verksamheten med pedagogik inspirerad av Reggio Emilia. Med utgångspunkt i detta så är husets hjärta mattorget, där alla barn äter. Hemvisterna är grupperade parvis runt mattorget för att främja samarbete både avseende pedagoger och lokaler. Verksamheten har valt att placera de flesta barnen på plan 1, medan det på plan 2 finns en storateljé för hela huset, samt personallokaler.


Klimatsmart byggnad

Kommunens ambition att bygga klimatsmart kombinerat med tomtens begränsade storlek resulterade i ett tätt hus i 2 plan med solceller på taket. Ventilationssystemet är ett förstärkt självdragssystem där tilluften tas in och förvärms via en sluss i källaren. Exteriört karaktäriseras byggnaden av robusthet med fasad i tegel som signalerar kvalitet och långsiktighet.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss