Gyrus sopsug i Kungälv

Stadsdelen Kongahälla i Kungälv har fått en sopsug med en unik design. Vi på Norconsult har varit ansvariga projektörer för geoteknik, konstruktion och akustik, samt utformningen av sopsugen.

När bostadsområdet Kongahälla i centrala Kungälv skulle planeras var miljöfrågorna i fokus och redan från början fanns tankar om en sopsugsanläggning för att slippa tunga transporter i området.

De boende i området får två olika sopinkast i eller utanför sin fastighet, ett för matavfall och ett för restavfall, där påsarna tillfälligt lagras för att sedan transporteras till terminalbyggnaden via ett rörsystem under mark. Därmed minimeras mängden tunga transporter inne på området.

 

Arkitekttävling

2016 genomfördes en arkitekttävling, där vi vann uppdraget att utforma sopsugen. Tävlingsförslagets namn Gyrus, som betyder kretslopp eller cirkel, knyter an till Kungälvs unika läge vid två älvar. Göta älv och Nordre älv. Byggnadsformen av två skärmar (flöden) som möts kommer från mötet mellan dessa två älvar.

Beständigt träslag

Byggnaden är klädd med hårdträ av bilinga som är ett beständigt material vilket kräver väldigt litet underhåll. Över tid kommer träribborna att få en silvergrå kulör. Träslaget ställer höga krav på att bakomliggande stålkonstruktion förhindrar vridningar och inte orsakar för mycket arbete på plats.

 

Utmaningar vid placeringen

Byggnaden är pålad då den är placerad på mark som är sättningsbenägen, har högt grundvatten och många befintliga ledningar. Dessutom är det stor skillnad i tyngd på konstruktionererna som ska länkas samman vilket har varit en stor utmaning.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss