Visualisering av Kortedala simhall

Askims simhall och Kortedalas simhall

Nybyggnation av två likadana lokalbad för Göteborg Stad som projekteras och produceras parallellt, det ena i Askim och det andra i Kortedala. Norconsult vann uppdraget på badkompetens och bästa fastpris.

Göteborgs Stad har tagit fram en Badstrategi för att öka tillgången på simhallar, vilket i sin tur påverkar både ökad simkunnighet och folkhälsa. Som ett led i detta kommer två nya simhallar att byggas i Askim och Kortedala. Våra arkitekter vann uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för simhallarna.

Badhus på trästomme

Utformningen av simhallarna är nästan identisk då de kommer att innehålla en 25 meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Den enda skillnaden är att byggnaderna är spegelvända och har olika fasadkulör, vilka är anpassade till respektive plats. Båda tomterna har en stor grönyta och byggnaderna placeras som hus i en park. Synliga pilastrar och balkar på träfasaderna, tillsammans med det långa takutsprånget och den lägre delen av byggnaden förstärker byggnadernas gestaltningsidé som paviljongsbyggnader. Simhallarna är unika på fler sätt då de är några av de första badhusprojekt i Sverige som byggs med KL-trästomme.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss