Bacchus

Bacchus – Gestaltning och projektering av allmän platsmark

Den konstgjorda halvön i Falkenberg, där kvarteret Bacchus planeras, har ett fantastiskt läge med en känsla av att sticka rakt ut i havet. Här har Norconsult utfört gestaltningsprogram, utformning och projektering av allmän platsmark, som omsorgsfullt tagit hänsyn till det omgivande landskapet.

Detaljplanen syftar till att ta tillvara på områdets attraktiva läge vid havet och närheten till Skrea strand, och ge möjlighet till att uppföra ett nytt bostadsområde med cirka 500 lägenheter. Den allmänna platsmarken ska vara en tillgång för de boende, men även för övriga Falkenbergsbor och besökare.


Attraktiva ytor i befintlig och planerad miljö

Vårt uppdrag har inneburit gestaltning av allmän platsmark för hela området och projektering för utförarentreprenad för den första etappen. Attraktiva ytor har skapats för vistelse och kommunikation, vilka förhåller sig både till den befintliga industrimiljön, som till viss del ska bevaras, och till det moderna bostadsområde som ska byggas. Samråd har skett i flera omgångar med kommunens olika teknikområden samt med exploatörens representanter.

Översvämningsskydd med kreativa lösningar

Med tanke på områdets utsatta läge vid öppet hav, har en viktig faktor varit att säkra området från framtida klimatförändringar med höjning av vattenståndet och kraftigare vågpåverkan. Detta görs bland annat i form av en vall och murar som omger området. Dessa vallar och murar har i utformningen tagits tillvara genom att skapa sittplatser och utsiktspunkter i strategiska lägen.

Vi har även föreslagit ett par större badplatser, varav en handikappanpassat. Även här har vi fått ta hänsyn till kraftig vågpåverkan, genom att vi studerat nivåer, med tanke på tillgänglighet och möjlighet att komma utanför vallen.

Parken i områdets yttersta läge mot havet har en utformning vilken inspirerats av det omgivande landskapet med böljande kullar och strandvegetation. Här finns även platser i utsiktsläge mot havet och badmöjligheter.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss