Bergsinspektion med klätterteknik

Bergsinspektion Hällingsåfallet, Jämtland

Hällingsåfallet är ett naturreservat beläget i nordöstra Jämtland där vattnet störtar 40 meter ner och rinner vidare ut i Sveriges längsta kanjon. Den spektakulära naturen har lett till att området är ett mycket populärt turistmål och besökssiffrorna ökar hela tiden.

Bergsinspektion Hällingsåfallet, Jämtland

På senare år har naturvårdare hos Länsstyrelsen i Jämtlands län börjat se tecken på erosion och blockutfall, vilket lett till underminering av utsiktsplatser, stigar och staket. Därför beslutades att utföra en besiktning av anläggningen.

Norconsult vann uppdraget att besiktiga bergslänterna vid utsiktplatserna. För att kunna besikta bergslänterna genomfördes först en besiktning med drönare för att hitta kritiska områden. Dessa områden besiktades sedan med hjälp av klätterteknik.

En utsiktsplats konstaterades vara instabil på grund av svaghetszoner i berget och rekommenderas därför hållas stängd för besökare. Ett förslag på hur en ny säker utsiktsplats skulle kunna utformas togs också fram samt ett kontrollprogram för övervakning och uppföljning av besiktningsresultatet.

Utifrån drönarmaterialet tog Norconsult även fram en 3D-modell av ravinen och utsiktsplatserna. Utöver besiktning av bergslänter genomförde Norconsults broinspektörer besiktning av en gångbro som löper över vattenfallet.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss