Detaljplan Örnen, utanför Växjö

Vi vann uppdraget att ta fram illustrationer till en ny detaljplan i Tingsryd, strax söder om Växjö, för att visa på hur ett planerat bostadsområde skulle kunna tänkas se ut.

Tingsryds kommun har tagit fram en ny detaljplan, Örnen – ett nytt bostadsområde med allmän park samt gång- och cykelvägar. Våra landskapsarkitekter fick i uppdrag att ta fram illustrationer till detaljplanen, med syfte att kunna marknadsföra denna och attrahera nya potentiella exploatörer. Med hjälp av illustrationerna kan man lyfta fram områdets kvaliteter samt visa på flexibiliteten i den nya detaljplanen.

Olika karaktär inom området

Resultatet blev tre illustrationer med tre olika karaktärer, just för att visa på möjligheterna som finns inom detaljplanen. Illustrationerna visar på områdets närhet till sjö och natur, samt känslan mellan husen. Genom att vi tog fram en enkel 3D-modell över området kunde kommunen vara delaktiga i även de små besluten. 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss