Elisero Spa, Göteborg

Elisero Hotell ligger på Hisingen i Göteborg. I samband med en utbyggnad av hotellet ska även befintlig spaavdelning och relax expandera. Norconsult fick i uppdrag att ta fram en programhandling och vision för den framtida spaavdelningen, både gällande funktioner och designtema samt tekniska installationer för vattenrening och ventilation.

Den nya spaavdelningen placeras i tillbyggnadens nedre plan och kan nås från två håll, både från tillbyggnadens entréplan via ett nytt trapphus och från befintlig relax på motsatt sida.

Alla spafunktioner nås via ett stråk som löper genom hela avdelningen. Spaavdelningen kan avgränsas till olika mindre delar och skapar på så sätt en flexibilitet för verksamheten att kunna ta emot olika separata grupper utan att stänga hela avdelningen för övriga spagäster.

 

Rätt material och gestaltning för spaupplevelsen

Temat för anläggningens gestaltning föreslås gå i mörka, jordnära toner och naturmaterial som bas. Kontraster skapas med en ljusare och lättare gestaltning för avskilda funktioner som till exempel ångbastu och upplevelsedusch. Belysningen är en viktig del av förslaget och spaupplevelsen.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss