Förprojektering av 400 kV-ledningar mellan Sollefteå och Mehedeby

Norconsult har fått i uppdrag att förprojektera två nya 400 kV luftledningar inom Svenska kraftnäts investeringspaket ”NordSyd”. Uppdraget startades i juli 2022 och förprojekteringen förväntas pågå fram till Q1 2025.

Kustpaketet ingår i Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd och innebär att man kommer anlägga två nya 400 kV-luftledningar för växelström mellan Nässe i Sollefteå kommun och Mehedeby i Tierps kommun som kommer ersätta befintliga 220 och 400 kV-luftledningar, en total stäcka på 300 km. Norconsults uppdrag är att förprojektera sträckningen mellan de beslutade anslutningspunkterna för de nya ledningarna.  Förutom kraftledningsprojektering har Norconsult medverkat med BIM-expertis och geoteknisk kompetens.

Den stora utmaningen i uppdraget har varit att hitta en framkomlig väg förbi befintlig bebyggelse och samtidigt ta hänsyn till terrängen och de miljö- och kulturvärden som de nya ledningarna passerar. För att lösa detta har GeoRaptor, vårt innovativa verktyg för planering av komplicerade sträckor, använts.

NordSyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss