Foto: Håkan Wike

Modernisering av Tvärsågen i Jämtland

Efter att datorn som styrde sågen i jämtländska Lit kraschade fick vi i uppdrag att modernisera den, med ny styrning av sågvagnarna. Tidigare styrdes sågen av gammal utrustning från tidigt 2000-tal vilken det inte gick att få tag reservdelar till.

Sågen består av 12 sågvagnar som bestämmer bredden på spånskivorna. Den kapar ut uppemot 10 spånskivor ur en 12 meter lång skiva. Uppdraget började med att vi fick dokumentationen på hur maskinen tidigare var byggd och beskrivning hur den skulle köras.

Vi gjorde även ett platsbesök där maskinen kunde studeras närmare. Därefter startade arbetet med att ta fram elritningar för de nya komponenterna och programmera den nya styrningen av maskinen, samt rita nya operatörsbilder.

Tester som ledde till goda resultat

Idrifttagningen bestod av konfigurering av hårdvara och att sätta upp kommunikationen mellan alla komponenter. Därefter testades alla signaler och motorerna testkördes. När hårdvaran fungerade testkördes styrlogiken och säkerhetslogiken, samt att operatörsstationen uppdaterades med de nya bilderna för att kunna styra sågen.

När testerna var genomförda sattes fabriken igång igen. Operatörerna utbildades i hur det nya systemet fungerade och hur de skulle göra om olika situationer uppstod. När den första spånskivan kom blev sågmåtten bra, även efter nya omställningar av maskinen gjorts.

  • Mikael Hägglund

    Affärschef, Industri

  • Kontakta oss