pappersbruk
Foto: SCA

Säkerhetsutredning, SCA Obbola Kraftlinerbruk

SCA kommer fördubbla produktionen vid pappersbruket i Obbola, utanför Umeå, en utveckling som kommer att medföra stora förändringar för fabriken och den lilla orten. Norconsults HSE-specialist anlitades av SCA för att dra upp riktlinjerna för arbetsmiljön och säkerheten i projektet.

I den lilla orten Obbola har röken från industrin bolmat i över 100 år. Nu står fabriken inför sin största upprustning någonsin, där man har fått godkänt att investera i en ny pappersmaskin. Om allt går som planerat kommer produktionen öka från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton. Bakgrunden till den planerade produktionsökningen är en hög efterfrågan på kraftliner och därmed har priserna ökat.

Planering av säkerheten

Med utbyggnationen kommer ett intensivt byggarbete pågå i två till tre år. För att minimera olyckor och tillbud behövdes därför en gedigen planering av säkerhetsarbetet. När beslutet om förprojekt var taget kontaktade SCA Obbola en av Norconsults erfarna HSE-specialister, som hade tidigare erfarenhet från om- och tillbyggnaden av SCA Östrand - en av de största industriinvesteringarna någonsin med sina 7,8 miljarder kronor.

Stora förändringar under byggtiden

En ny pappersmaskin i Obbola innebär att ytterligare 700 personer kommer vistas i och kring Obbola under byggtiden. Det skulle innebära enorma förändringar i orten som i dag befolkas av cirka 2 200 personer. Det yttersta målet med säkerhetsarbetet är därför att säkerställa att alla som arbetar i fabriken kommer hem oskadda till sina familjer.

För Norconsult innebär detta uppdrag att skapa förutsättningar för att minska olyckor, exempelvis att förbereda olika myndigheter om vad bygget kommer att innebära. I uppdraget ingår också att ta fram de säkerhetsrutiner som krävs för att driva ett industriprojekt. Bland annat en arbetsmiljöplan som beskriver hur risker i arbetet ska minimeras till instruktioner kring fikabodar, toaletter och rökplatser. Alla rutiner utgår från Arbetsmiljöverkets checklistor och erfarenheten hos Norconsults HSE-experter.

  • Mikael Hägglund

    Affärschef, Industri

  • Kontakta oss