kraftverk vid rapsfält

Projektering av byggnad till nytt kraftvärmeverk i Örtofta

Norconsult vann uppdraget att projektera Kraftringen Energis nya produktionsanläggning i Örtofta utanför Lund.

Det nya kraftvärmeverket i Örtofta är tänkt att ersätta äldre produktionsenheter för fjärrvärmeproduktion och säkerställa fjärrvärmeleveransen till Kraftringens kunder. Ambitionen är att produktionsanläggningen utformas även för elproduktion med möjlighet att leverera processånga till lokal industri. I det inriktningsbeslut som fattats kring Örtoftas nya kraftvärmeverk är målsättningen att nå en hög grad av flexibilitet och produktionsanläggningen är tänkt att utformas för fastbränsle.


Uppdraget innefattar projektering av byggnad, ventilation, fastighetsel, akustik, brand samt utvändig mark och yttre VA. Norconsult kommer därefter att fungera som rådgivare under entreprenaden.

 

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss