Provisoriskt torg i Älvängen centrum

Provisoriskt torg i Älvängen centrum

I Älvängen centrum har central tomt blivit ledig efter att en fastighet rivits. Ale kommun planerar att i ett längre perspektiv att bygga bostäder på platsen men önskar använda ytan för ett provisoriskt torg fram tills dess. Vi fick i uppdrag att ta fram ett skissförslag för ett temporärt torg som ska stå kvar under cirka fem års tid.

Det provisoriska torget ligger längs Älvängens centrala stråk i närheten av tågstationen, butiker och en restaurang. Kommunen önskade att skapa en tillfällig mötesplats med ytor att umgås, äta, leka och en samlingsplats för mindre uppträdanden och evenemang. Detta främjar människors välbefinnande och ger ett mervärde i form av social hållbarhet, då platsen befolkas och inte lämnas tom.


Ett lekfullt torg med fokus på sociala aktiviteter

Stora entréportaler visar vägen in till torget och platsen ramas in av ett staket i trä som följer höjdskillnaden mot omgivande gator. På torgets ena halva står flera långbord mellan upphöjda trädplanteringar. Här ryms både familjen och kompisgänget för en picknick. Längs långsidan står en uppbyggd scen med tak för uppträdanden eller evenemang. Den som känner sig lekfull kan hoppa på studsmattan eller åka rutschkana precis intill.

I andra änden av torget finns stora hängytor på gradänger och trappor som öppnar upp torget mot tågstationen. Här finns också ett bordtennisbord och en stor plan med sarg spolas vintertid till isbana. Sommartid omvandlas ytan till boulebanor eller kanske en sandstrand med solstolar och parasoll.

Upphöjda planteringar med buskträd ger skugga under varma sommardagar. När mörkret faller tänds den linspända belysningen över långborden och isbanan och platsen blir välkomnande och upplyst även under sena kvällar.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss