Stallarholmens aktivitetspark i Katrineholm

Stallarholmens aktivitetspark i Strängnäs

Vi vann uppdraget att utforma och projektera en aktivitetspark vid Toresunds idrottsplats i Stallarholmen. Utformningen bygger på önskemål och tankar ifrån engagerade föreningsaktiva med ledorden ”Aktiviteter för alla”.

Projektet startade genom att engagerade medlemmar i idrottsföreningen fick medel beviljade att skapa en ny mötesplats för invånare i Stallarholmen. Det skulle bli en social park - en mötesplats för alla generationer. Våra landskapsarkitekter vann uppdraget att utforma parken på ytor i anslutning till idrottsplatsen. Kommunen har varit beställare och förslaget har utformats i tät dialog med idrottsföreningen.

Aktiv och spännande park

Ytorna planerades för att skapa en attraktiv och spännande park. I de norra delarna planerades ytor för aktivitet, en yta för skate och en pumptrack. Skateanläggning och pumptracken togs fram i nära samarbete med specialister inom dessa områden. Vår främsta uppgift var att foga samman alla funktioner till en gestaltad helhet. I den östra delen av området projekterades ytor för träning, ett utegym och en padelbana. Centralt i området skapades en trevlig samlingsyta med en lekplats. Här finns en spännande klätterbumling, en trampolin och balansredskap, även utrustning för sinnesupplevelser.

Materialval och höjdsättning har utförts med tanke på hållbarhet och tillgänglighet. Parken ska vara robust och miljövänlig. Dagvatten tas omhand lokalt i växtbäddar som också bidrar till trivsel och rumslighet i parken.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss