Bostäder västra centrum i Alingsås

Västra centrum, Alingsås

Området Västra Centrum omfattar ett större område väster om Alingsås centrum, där våra arkitekter har medverkat i utvecklingen av hela stadsdelen; från tidiga skisser inför planläggning till projektledning.

Nära anknytning till stad och parkområde

Våra arkitekter har arbetat med underlag för detaljplan, programskisser, bygglov till projektering, samt varit projektledare för delområden. Området omfattar två kvarter; Ljuset och Klockan, med nära anknytning till både staden och Nolhaga parkområde.

Punkthusen är fyrspännare med sju respektive åtta våningar och formade för att ge mycket ljusinsläpp. Lägenheterna består av tvåor till fyror där alla lägenheter har fönster i minst två, ofta tre väderstreck och mycket generösa balkonger.

Planerna erbjuder flexibla lösningar där rum kan byggas till och tas bort efter den enskildes behov. Känslan av hus i park förstärks av att en stor del av parkeringsplatserna är nergrävda under byggnaderna.


Passivhus

Alla är passivhus med egen elproduktion i form av solceller på taken och kopplingen till naturen går igen i både färgsättning och materialval. Visionen var att ge de boende energieffektiva bostäder med nära koppling till naturen mitt i stan.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss