Tillbyggnad trygghetsboende i Eksjö

Eksjöbostäder AB ska utöka det befintliga trygghetsboendet Snickaren med en ny våning. Norconsult har fått i uppdrag att projektera förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt handlingar för bygglovansökan.

Snickaren är ett trygghetsboende för personer över 65 år och funktionshindrade i alla åldrar och innehåller lägenheter och gemensamhetslokaler för aktiviteter. Boendet ligger centralt i Eksjö inom riksintresset för kulturmiljövård.

Det nya våningsplanet kommer rymma 23 två- och trerumslägenheter med utökad tillgänglighetsnivå och generösa mått för att passa målgruppen. I samband med tillbyggnaden renoveras befintliga ytor, bland annat ska golven behandlas i stället för att bytas. Påbyggnaden utförs med en lätt trästomme och byggnaden behöver därför inte grundförstärkas.

Taktäckningen utförs med återbrukat lertegel och fasaden utförs med slät träpanel, utan foder och med fönster i fasadkulör. På så vis skapas en avskalad årsring som tillägg till den mer detaljerade lockläktsfasaden på befintliga våningsplan. Färgsättningen harmonierar med kulörer i omgivningen och bildar ett fint tillägg till stadsbilden.

I projektet medverkar kompetens inom arkitektur, akustik och tillgänglighet från Norconsult.