Infrastruktur & Transport

Infrastruktur & Transport

En ökad urbanisering, klimatförändringar och utbyggnaden av våra tätorter är några av de faktorer som sätter stor press på samhällets infrastruktur. På Norconsult arbetar vi för att vända dessa utmaningar till möjligheter genom att utveckla lösningar som bidrar till bättre mobilitet, ökad tillgänglighet och minskade klimatutsläpp.

Vi erbjuder följande tjänster

Vi erbjuder våra kunder såväl helhetslösningar som skräddarsydda tjänster inom trafik, väg och gata, järnväg, broar, belysning och geoteknik. Vi arbetar i uppdrag av varierande storlek och komplexitet och kan bistå med kompetens genom hela projektets livscykel – från översiktlig planering och utredningar till detaljförslag och bygghandlingar.


Hållbara transportsätt

Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att utveckla lösningar som främjar hållbara transportsätt, sammanlänkar våra städer och tätorter och gör det enklare för människor att resa och mötas. Vi premierar lösningar som bidrar till trygga miljöer, motverkar barriärer och möjliggör blandade trafikslag som är tillgängliga för alla. Klimatmålen kräver rask omställning och inom infrastruktur har vi möjlighet att positivt påverka resebeteenden, reducera koldioxidutsläpp och öka livslängden på de anläggningar som får samhället att fungera.  

Infrastrukturprojekt involverar ofta många aktörer, och vi har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med bland annat Trafikverket, kommuner, entreprenörer och industrin. Denna erfarenhet gör att vi kan navigera smidigt genom komplexa projekt och hitta lösningar som uppfyller flera behov. Vi är stolta över att det goda resultatet av vårt arbete syns i våra kundenkäter, återkommande beställare och fina referenser.

 • Lisa Söderbaum

  Affärschef, Väg, Mark & Trafik

 • Bernhard Gervide Eckel

  Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

 • Pelle Eriksson

  Affärschef, Bro & Analys

 • Tony Strandberg

  Affärschef, Järnväg

 • Kontakta oss