En av hörsalarna på nya Campus Albano

Norconsult bidrar till framtidens AV-teknik på Campus Albano

Norconsult har projekterat AV-teknik och akustik i jätteprojektet Campus Albano. Installationen har nominerats till AV Awards 2022 i kategorin Education Project of the Year och kombinerar den allra senaste tekniken med användarvänlighet.

Nu har hyresgästerna flyttat in i de fyra nybyggda husen i campusområdet Albano i Stockholm. Byggnaderna delas av Stockholms universitet och KTH och rymmer över 210 hypermoderna salar och rum, många med allt från ljud och bild till ljusstyrning och videolösningar, anpassade för dagens och morgondagens utbildningar.

Norconsult har på uppdrag av Akademiska Hus ansvarat för akustiken i bland annat sex hörsalar, fem datorsalar, två studios, 34 lärosalar, 47 grupprum, kontorsmiljöer, laboratorier och flera av ljusgårdarna som byggts för att leda in naturligt ljus och få till en arkitektur som passar in i omgivande Djurgårdsstaden.

– Tanken är att alla husets ytor ska kunna användas för studier och arbete. Resultatet blev bra, inte bara i rummen utan även i informella ytor. De tre stora hörsalarna är jag särskilt nöjd med. Tack vare modeller och beräkningar av olika ytskikt fick vi till en riktigt behaglig ljudmiljö, säger Gunilla Sundin, akustiker på Norconsult.

En av de största affärerna inom AV-teknik

Norconsult har även projekterat och designat all Audio Visuell-teknik för Stockholms universitets lokaler.

– Vi har tittat noggrant på exempelvis tillgänglighetskrav, hörbarhetskrav och användarvänlighet och sett till att olika aspekter inte krockar med varandra, säger Jonas Backman, uppdragsledare inom AV-teknik på Norconsult.

Han har jobbat inom projektet i fem år och menar att arbetet kännetecknats av en tät dialog, dels mellan projektgruppen och verksamheten, dels inom projektgruppen.

– Det här är ett enormt byggprojekt och en av de största enskilda affärerna för AV-teknik i Skandinavien. Då är det extra viktigt med en välfungerande kommunikation. Ända sedan ett tidigt skede har vi jobbat jättetätt med projektledare, IT-konsult och inredningsarkitekt. Vi har också haft en tät dialog med brukarna för att förstå deras behov, säger han.

Nominerat till internationellt pris

En annan viktig aspekt som har påverkat projektet är pandemin. Omställningen till distansarbete förändrade hela vårt sätt att tänka kring AV-teknik.

– Vi hade upphandlat och förberett för full teknik i alla lärosalar när Covid slog till och det plötsligt blev högaktuellt. Det gjorde att det fanns en infrastruktur i husen som kunde möta de nya teknikbehoven. Det var tur i oturen att pandemin kom så pass tidigt i processen, vi hann aktivera alla optioner innan installationsarbetet, säger Jonas Backman.

Entreprenören som har utfört installationen, Informationsteknik Scandinavia, är nominerade till det internationella priset AV Awards 2022 i kategorin Education Project of the Year. Priset delas ut i London den 4 november.

– Med Campus Albano tar Stockholms universitet ett stort steg framåt och sätter en standard som är i framkant och framtidssäkrad för nästa generations AV-teknik. Dessutom är tekniken väsentligt förenklad för brukaren. Det är som att sätta sig i en toppmodern bil – men utan att behöva trycka på startknappen, säger Jonas Backman