Miljöbild Masthuggskajen
Miljöbild Masthuggskajen Bild: Kanozi

Norconsult lyfter ambitionerna för ljud i offentliga miljöer

Hur får man till en bra ljudbild i offentliga miljöer? Det har blivit en allt viktigare fråga inom stadsutveckling. Norconsult har bland annat utforskat ämnet via utvecklingen av nya stadsdelen Masthuggskajen på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg.

Under senare år har kvalitetsfrågor kopplat till ljudmiljö på allmän plats, så kallad soundscaping, blivit allt viktigare för akustiker. Den offentliga ljudmiljön handlar både om tillgänglighet, exempelvis synskadades möjligheter att orientera sig, och om identitet, kvalitet och upplevelse.

– Fokus ligger på att få till en funktionsanpassad ljudmiljö på samma sätt som man jobbar med arkitektur. Den handlar alltså inte bara om decibelgränser utan också om hur det låter och om det passar med omgivningarna, säger Clas Torehammar, seniorkonsult inom akustik på Norconsult.

Gör ljudmiljö till en gestaltningsfråga

Norconsult har valt begreppet Urban Sound Planning för att paketera tjänster kopplat till ljudmiljö utomhus. Det kan exempelvis handla om balansgången mellan stojiga skolgårdar och pedagogisk verksamhet eller hur man får till en rekreativ parkmiljö i en urban omgivning.

– Hela konceptet handlar om att göra ljudmiljö till en gestaltningsfråga mer än en fråga om godkänd eller inte godkänd ljudnivå. Vad är det för karaktär på ljuden? Hur ofta kommer de? Hur kan vi utforma och utveckla ljudmiljön? säger Clas Torehammar.

Norconsult har bland annat jobbat med frågan inom ramen för planering och projektering av allmänna ytor i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg. Detaljplanen innehåller en gågata och parkmiljöer med krav på en behaglig ljudmiljö. Eftersom det förekommer en del buller på platsen, bland annat från trafik, hamnverksamhet och industrier, beställde Trafikkontoret en utredning och åtgärdsförslag för hur man kan få till en bra ljudbild.

– Vi lämnade ett ljudprogram med en bred palett av åtgärder som ringande in flera större delar man kan jobba vidare med. Till exempel kan man maskera trafikbuller med hjälp av ljudkonst eller flytta fokus från trafikbuller till något som är mer önskat, som exempelvis sus från träd. Man kan också jobba med växtlighet eller ljudabsorberande material på byggnadernas fasader eller ha ljudabsorbenter i vägmiljön. Dessa kan dessutom få en säkerhetsfunktion, exempelvis som avskiljare mellan trafikfiler och cykelbana med inkluderade ljudabsorbenter, säger Clas Torehammar.

Lyfta ambitionerna vad gäller ljud

I många fall kan man jobba med ljudmiljön utan att förändra befintlig utformning. Man måste inte heller alltid introducera nya objekt. Snarare kan gestaltning och gatuplanering utnyttjas så att befintliga objekt som exempelvis planteringar, räcken, cykelställ, fasader eller murar även kan ha en positiv funktion för ljudmiljön.

Trots att soundscaping är ett relativt nytt område så finns det många referensprojekt att hämta inspiration ifrån, menar Clas Torehammar.

– Det är genom verkliga exempel som vi bäst kan visa på nyttan. Om man vill lyfta ett område och bygga en modern stadsdel med hög kvalité måste man även lyfta ambitionerna vad gäller ljud. Och vi känner att vi får allt bättre gehör för de här frågorna, avslutar han.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss