Ulric Sahlberg leder Norconsults etablering i Gävle

Norconsult tar framgångsrik industrietablering till Gävle

Inom loppet av knappt ett år har Norconsult etablerat ett betydande industrisegment på flera orter och kunnat rekrytera närmare 50 specialister på området. Nu tar bolaget nästa steg på marknaden och öppnar nytt kontor i Gävle med stadens bästa läge.

Under 2019 utökade Norconsult sitt tjänsteutbud inom industrisektorn genom en lyckad rekrytering till kontoret i Sundsvall. Med ambitionen att göra bolaget till en nyckelspelare på industrikartan öppnar man nu även kontor i Gävle – en strategiskt viktig ort att verka på. 

- Satsningen på industri är något vi jobbat med länge, och etableringen i Sundsvall har varit mycket lyckad, säger Anders Eidensten, Affärsområdeschef Energi & Industri. Nu tar vi nästa steg för att komma närmare kunderna söderut, där Gävle som starkt industrifäste är lämpligt att utgå ifrån, fortsätter han.

Det nya kontoret kommer inledningsvis att bestå av 11 konsulter med kompetens inom el, instrument, automation, mekanik och anläggning. Etableringen leds av Ulric Sahlberg, som närmast kommer från Pöyry. Planen är att växa med dubbel personalstyrka till år 2021.

- Ulric har lång och bred erfarenhet av branschen och blir en mycket viktig del i vårt mål att ha ett komplett tjänsteutbud inom industri, säger Mikael Hägglund, sektionschef för Industri. Satsningen i Gävle gör att vi blir mer heltäckande både geografiskt och tekniskt, samt att vi kan förvalta framgången som vi haft i Sundsvall, fortsätter han.

Med kontorets attraktiva läge och närhet till kommunikationer vill Anders och Mikael rekrytera nya medarbetare och lagspelare som vill jobba i tvärdisciplinära och intressanta uppdrag.

- Vi samarbetar med kollegor i hela landet och med olika teknikområden, vilket uppmuntrar till en delaktighet och ett engagemang som vi tror kan tilltala många nya samhällsbyggare, säger Anders Eidensten. Här formar du din egen, Norconsults och våra kunders framtid.