Uppställning av olika byggalternativ. Procentsiffran anger utsläppsminskning jämfört med basalternativet. Siffran ovanför varje stapel anger totalt utsläpp per kvadratmeter. Siffrorna i de orangea fälten anger minskning av koldioxidutsläpp per krona.

Ny räknemodell anger klimatminskning per investerad krona

Hur kan den som inte har alla pengar i världen ändå sänka sina klimatutsläpp? I samband med en nybyggnation av en skola i Göteborg har Norconsult tagit fram en beräkningsmodell för koldioxidbesparing per investerad krona.

Inom ramen för ett generalkonsultuppdrag kopplat till en skola i Göteborg har Norconsult tagit fram en ny beräkningsmodell som kombinerar kostnadskalkyler med utsläppsberäkningar och visar koldioxidbesparing per investerad krona.

– Det som är bäst för klimatet är inte alltid billigast. Därför blir det viktigt att lägga pengarna på det som ger allra mest effekt, säger Joel Gustafsson, arkitekt på Norconsult.

Inte obegränsat med pengar

Norconsult har levererat olika alternativ för hur man skulle kunna bygga skolan och gjort en enkel klimatberäkning på samtliga. I nästa steg har det gjorts en kalkyl på kostnaden för att få fram hur mycket koldioxid man kan spara per krona.

– I de flesta projekt finns inte obegränsat med pengar. Då blir den här typen av simuleringar värdefulla. Om vi inte kan gör allt, hur hittar vi den största utsläppsminskningen för en given ekonomisk nivå?

Kostnadskalkyler har använts länge i branschen. Inte heller utsläppsberäkningar är något nytt. Men kombinationen av de båda räknemodellerna gav oväntade resultat:

– Vi hade ingen bild av vad vi skulle få för resultat. Men vi fick en tydlig bild av lösningarnas effektivitet och hur de förhöll sig till varann, säger Joel Gustafsson.