Stockholm

Stockholm

Välkommen till oss i Stockholm!

Här sitter konsulter med kompetens inom arkitektur, bygg och fastighet, miljö, vatten och avlopp, infrastruktur och transport,stadsbyggnad samt energi och industri. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Hantverkargatan 5K, 112 21 Stockholm

Telefonnummer

+46 10 141 80 00