Backaskolan i Göteborg

Sedan starten 1897 har Backaskolan varit en central plats för undervisningen i Backa i Göteborg, och en bra start på barn och ungas resa genom livet. Våra konstruktörer vann uppdraget att projektera om-, ny- och tillbyggnationen för stora delar av skolan, när den skulle rustas upp och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola.

Backa växer och förändras och stadsdelsnämnden har beslutat om ny skolorganisation, vilket innebär att skolan ska byggas om och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola. Delar av hus B rivs och ersätts med en helt ny utbildningsbyggnad i två våningar på ca 2 100 kvm. I den nya byggnaden placeras, förutom undervisningslokaler, även nytt storkök, matsal samt lokaler för elevhälsa och administration.


Förstärkning, om- och nybyggnation

I de fem byggnaderna har vi bland annat projekterat ombyggnationen för vvs-genomföringar, om-/tillbyggnation av storkök, samt tillbyggnation av varutransport. En stor utmaning i projektet har varit att de befintliga byggnaderna (Hus A, C och D) är över 100 år gamla och att förstärkningsåtgärderna fått anpassas därefter.

Anpassad till moderna krav

Under byggnationen har vi haft ett nära samarbete med entreprenören för att lösa problem och åtgärda skador som upptäckts under byggets gång. Syllar i en av de befintliga skolbyggnaderna visade sig vara fuktskadat och har behövt bytas ut i sin helhet. Det innebar att ovanliggande konstruktion lokalt lyfts upp för att kunna ersätta fuktskadad konstruktion.

Takstolar noterades ha permanenta nedböjningsskador och behöver förstärkas för att klara dagens normer. Nytt hisschakt för tillgänglighetsanpassning i lokaler från 1950-talet arbetades om för att göra det möjligt att lyfta hela konstruktionen på plats genom taket istället för lokalt montage är ett annat arbete som pågått under själva byggnationen.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss