Beväringsgatans förskola i Göteborg
Foto: Oliver Willskytt

Beväringsgatans förskola i Göteborg

När Beväringsgatans förskola i Göteborg skulle byggas vann vi på Norconsult uppdraget att vara generalkonsult.

Uppdraget innebar att vi ansvarat för tidigt programskede till färdigt förfrågningsunderlag. Vi har även tagit fram bygghandlingar för byggentreprenören. Förskolan rymmer cirka 120 barn och har sex avdelningar samt ett eget tillagningskök.

Huset är klätt med stående träpanel i en milt grågrön kulör kombinerat med fasadskivor i gröna nyanser för att ge ett lekfullt intryck. Burspråken som sitter som små holkar på fasaden har gula fasadskivor, samma nyans som entréerna. Stor del av taket som vetter mot söder har solceller. I övrigt är det gröna tak på gårdshusen, belagda med sedum som varierar i färg med årstiderna.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss