Botkyrka kommunhus - Tävlingsbidrag

Norconsults arkitekter har för Veidekke Bygg Kommersiellt Stockholm, ritat ett tävlingsbidrag till ett nytt kommunhus i Botkyrka med tillhörande parkeringshus.

Kommunhuset är utformat som ett aktivitetsbaserat kontor med en central, öppen samlingsplats för fika och informella möten. ”Tårtfatet” sammankopplar de fem våningsplanen för att skapa en inbjudande arbetsplats där det informella mötet blir viktigt. I den stora generösa entréhallen får för medborgarna en mötesplats och ett samlande rum för utställningar och information.

Byggnaden har en stomme av limträ och en fasad av KL-trä med träpanel ytterst. Den stora entréhallen syns på långt håll och när man kommer nära leds besökaren in via entrétorget som fortsätter rakt in till entrén.

Parkeringshuset är en fristående byggnad i närheten av järnvägsspåren. Dess fasad är uppbyggd av en självbärande relief i betong som också bär rampsystemet innanför. Byggnadens utformning medför en transparens som bidrar till upplevelsen av en säker miljö.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss