Detaljplan för Gamla Hunnebostrand

Vi vann uppdraget att åt Sotenäs kommun ta fram en ny detaljplan för de gamla delarna av Hunnebostrand. Detaljplanens huvudsakliga syften är att ge den unika kulturmiljön ett skydd för framtiden och att ge tydliga riktlinjer för hur bebyggelsen ska bevaras samt får förändras och kompletteras i området.

Komplexa planbestämmelser

Den varierade och unika bebyggelsemiljön i området har inneburit utmaningar i att nå planbestämmelser som kan säkerställa ett skydd för kulturmiljön samtidigt som kompletteringar och mindre tillskott ska vara möjligt. Detaljplanen har inneburit ett helt nytt sätt att redovisa planbestämmelser, något som krävts för att hantera komplexiteten i den befintliga bebyggelsemiljön.Helheten viktig för kulturmiljön

En bebyggelseinventering togs fram som redovisar kulturvärden för enskilda huvudbyggnader inom planområdet. Denna låg till grund för de planbestämmelser som getts till varje byggnad. Hunnebostrands gamla delar är en kulturmiljö som tydligt visar på de Bohuslänska kustsamhällenas historia. Den samlade bebyggelsemiljön har därför också ett högt kulturhistoriskt värde som helhet. Enstaka förvanskningar eller ändringar på byggnader som i sig inte har ett högt kulturhistoriskt värde kan riskera helhetens värden. Detaljplanens avsikt har varit att ta kontroll över detta så att även nya tillskott ska anpassas till kulturmiljöns helhetsvärden.Gestaltningsprogram

Parallellt med detaljplanen har vi hjälpt kommunen att ta fram gestaltningsprogram för kustsamhällen i Sotenäs kommun. Detta har gjorts i syfte att ge ytterligare stöd och inspiration till att utföra byggnationer som går i linje med den unika kulturmiljöns värden.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss