Experimentstudion vid Luleå Tekniska Universitet

Våra arkitekter vann uppdraget att rita en experimentstudio vid Luleå Tekniska Universitet, för forskningsprojekt inom nätverksbunden kommunikationsteknik.

På uppdrag åt Akademiska hus ritade vi en experimentstudio vid Luleå Tekniska Universitet. Syftet med studion var att forska om kommunikation på distans. Det skapades två rum för studier och utveckling av den digitala kommunikationstekniken som då inte var lika utbredd som idag. Experimentstudion innefattar även ett greenroom, vilket är ett mottagningsrum där man ska kunna kommunicera med andra universitet i till exempel USA via skärmar.Stor vikt vid akustiken

Det var höga ljudkrav i rummen och stor vikt lades vid att få en bra akustik i rummen. Projektioner ska kunna visas på fönsterväggen och därmed användes fönster med Liquid Crystals som med en knapptryckning kan bli ogenomsiktliga och därmed möjliggöra bildprojektioner samt insysnskydd.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss