Foto: Mälarenergi, Lasse Fredriksson

Faunapassage, Västerås

Norconsult har projekterat en faunapassage för att värna om fiskarna i Mälarens vandrings- och reproduktionsmöjligheter.

För att hindra fisk från att simma in i vattenkraftsstationen Turbinbron i Svartån, Västerås, fick vi på Norconsult uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en ny faunapassage samt en ny intagskonstruktion.

 

Miljöförbättrande åtgärder

Syftet med passagen är att låta Mälarens 30-fiskarter att riskfritt passera den redan befintliga anläggningen för att senare vandra vidare upp Svartån. När vattenkraften byggdes ut under mitten på 1900-talet togs liten hänsyn till fiskens vandringsmöjligheter. Nya direktiv från damm- och vattenkraftsägarna har inneburit att miljöförbättrande åtgärder genomförts vid anläggningarna.

Trots vår breda erfarenhet av dammsäkerhet och energianläggningar medförde arbetet med faunapassagen en del utmaningar som krävt kreativitet och problemlösningsförmåga. Att införa konstruktionerna inom den redan existerande anläggningen innebar att vi fick tänka om kring lämpliga lösningar.

 

Gestaltning

Dammanläggningen och faunapassagen, samt närliggande gångstråk och kajmurar ingår i ett större upprustningsprojekt vilket innebär att både funktion och gestaltning är viktiga. Projekteringen har därför genomförts i tätt samarbete med Norconsults arkitekter, som har tagit fram gestaltningsförslag för faunapassagen.

Faunapassagen blev nominerad till Västermanlands Arkitekturpris 2020.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss