Förskola Bromeliusgatan i Göteborg

Bromeliusgatans nya förskola ligger i Munkebäck i Göteborg. Vi vann uppdraget att ansvara för konstruktionen.

Stål- och betongstomme

Förskolan med sex avdelningar är konstruerad med stålbetongstomme och grundlagd med stödpålar. Byggnadsarean är cirka 900 m² i två plan med komplementbyggnader i form av uteförråd och ÅV-hus.Pelarbalksystem

Byggnaden består av ett pelarbalksystem, där stålpelare är infällda i lättväggar och där taket bärs upp av limträbalkar med nedpendlat vindsbjälklag, detta för att minimera brandcellshöjden. Stabilisering utförs med vindbockar i väggar samt platsgjutna hiss- och trappväggar.Innovativa lösningar

Takets böjda form har inneburit flera innovativa lösningar för att hantera stabiliteten ihop med geometrin. 

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss