Gamla Ullevi – Aktiv kontroll av vibrationer

Under 2010 tog Norconsult fram ett system för att dämpa vibrationer från norra läktaren på Gamla Ullevi i Göteborg. Lösningen fungerade fint men finjusterades under 2011 och 2012, så att vibrationsnivåerna nu minskat med 60–70 procent.

Kraftiga vibrationer på arenan

Under en ryktbar rockkonsert 1985 med Bruce Springsteen på arenan Nya Ullevi i Göteborg, orsakade den hoppande publiken på planen kraftiga vibrationer såväl inom arenan som i omgivande bebyggelse. Cirka 20 år senare, beslutades om att ersätta den närbelägna fotbollsarenan Gamla Ullevi, med ett nytt arenabygge på samma plats. Med Springsteenkonserten i åtanke, beslutades att arenan inte skulle användas för evenemang med hoppande publik på planen.

År 2009 öppnades den nya arenan, under bibehållet namn Gamla Ullevi. Inom arenan disponerar hemmalagets supportrar den norra ståplatsläktaren. Under öppningsmatchen hoppade IFK Göteborgs supportrar intensivt, vilket orsakade kraftiga vibrationer i bostadshus 150 m norr om läktaren. Vid mätningar under följande matcher registrerades på 8e våningen horisontella vibrationer om 6.2 mm/s rms_1s vid hoppfrekvensen 2 Hz (2.2 mm/s s.k. vägt komfortvärde enligt SS 460 48 61).

Lösning för att åtgärda problemen

I september 2009 uppdrog det kommunala fastighetsbolaget HIGAB åt Norconsult att utreda orsaker till vibrationsproblemen samt möjliga åtgärder för att minska störningarna. I december 2009 fick Norconsult i uppdrag av HIGAB att ta fram förfrågningsunderlag samt utveckla och implementera ett system för aktiv vibrationsdämpning för norra läktaren i Gamla Ullevi.

På var och en av de 16 pelare som bär upp ståplatsläktaren har en 4 ton tung seismisk motvikt hängts upp på en gasfjäder. Motvikten körs upp och ner, av en avancerad strömsnål elektrisk servomotor monterad på pelaren, i mottakt till den hoppande publiken. Varje motor har kapacitet att alstra en motkraft upp till 70kN. Under förhållandevis kort tid har man utvecklat och tagit i bruk ett aktivt vibrationsdämpningssystem, som sannolikt är världsunikt.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss