Illustrationsplan

Gestaltning av Dädesjö skola, Växjö

I Dädesjö, strax norr om Växjö, planerar Växjö kommun att bygga en ny lågstadieskola samt förskola. I projektet har vi bland annat tagit fram förfrågningsunderlag för skolan samt gestaltat och projekterat den nya förskolgården.

Den nya lågstadieskolan med årskurs F-3 byggs med plats för cirka 50 förskolebarn och 50 elever, samt ett tillagningskök med kapacitet på 150 portioner. Vi har på uppdrag åt kommunen tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för skolan.

Dialog med skolbarnen

Som grund till vårt gestaltningsarbete för skolgården har en dialogprocess med skolbarnen genomförts. Processen har haft utgångspunkt i FNs barnkonvention och resulterade i två workshops tillsammans med barn och pedagoger.

Skolgården är utformad för att vara utmanande, inspirerande, variationsrik och funktionell. Samtidigt ska gården vara flexibel för att passa en skola med ett relativt litet antal elever. Det har genom hela processen funnits ett tydligt mål att använda sig av hållbara material och skapa en giftfri miljö.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss