Toleredskyrkan i Göteborg

Gestaltning av utemiljö vid Toleredskyrkan i Göteborg

Våra landskapsarkitekter vann uppdraget att gestalta om Toleredskyrkans anonyma och outnyttjade utemiljö.

Toleredskyrkan ligger i Lundby församling på Hisingen i Göteborg. Den befintliga utemiljön bestod av en grusad entréyta, en outnyttjad gräsmatta samt en gångväg förbi kyrkan. Beställaren önskade att ta tillvara på platsens potential och fånga upp de människor som passerar här varje dag.


Gestaltningsidé

En ny vistelseyta för samling och vila har placerats i utemiljöns nordöstra hörn. Ytan ramas in av en halvcirkelformad bänk och i ytterkant har Frälsarkransens pärlband placerats ut i form av stenklot i olika färger, som en del att uppmärksamma kyrkans verksamhet. En av pärlorna symboliseras av en nedsänkt vattenspegel som samlar upp dagvatten. Nya gångvägar har lagts till och de befintliga gångarna samt en parkeringsplats för funktionsnedsatta har tillgänglighetsanpassats och breddats.

Växtmaterial

En stor sammanhängande perenn- och buskplantering löper längs utemiljöns ytterkant och skapar en tydlig platsbildning och distans mot omgivande gator. Växtmaterialet går i blåa, gula och vita nyanser och har kvaliteter under alla årstider, alltifrån blomning och höstfärger till färgsprakande stammar. I blickfånget framför kyrktornet och entrén står en platan med en träbänk runt om, ett vårdträd med bibliska kopplingar.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss