Skogomeskolan i Göteborg, utemiljö

Gestaltning av utemiljöer vid Skogomeskolan i Göteborg

På Hisingen i Göteborg finns Skogomeskolan med plats för cirka 400 elever från årskurs F-6. Våra landskapsarkitekter vann uppdraget att gestalta och projektera den nya utformningen av Skogomeskolans gård.

Närhet till natur och landsbygd

Utformningen har tagit avstamp i att bibehålla karaktär av närhet till natur och landsbygd. Fokus har varit skolans inriktning på odling och natur med lärandemiljöer utomhus, odling och plats för insekter och smådjur. Detta har resulterat i uteklassrum, odlingsbänkar för elever, växthus, bärbuskar och fruktträd samt rabatter för insekter och fjärilar. För att möjliggöra vattenlek har även öppen dagvattenhantering anlagts.

Stora utmaningar har varit att på en relativt liten och kuperad tomt få plats för lek och pedagogik och samtidigt vara tillgänglig för alla, samt att tillvara ta elever och personals önskemål om utformning. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt där det levererades färdiga bygghandlingar och presentationsmaterial.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss