Grundförstärkning av Sockerbruket i Göteborg

Sockerbruket, vid brofästet av Älvsborgsbron i Göteborg, står i dagsläget på en föråldrad och skadad grund med träpålar som har vittrat med tiden. För att värna om denna fina gamla tegelbyggnad behövdes grundförstärkning för en stor, tung, och känslig byggnad som Norconsults konstruktörer vann uppdraget att utföra.

Göteborg stad som värnar för denna gamla tegelbyggnad vid södra Älvstranden har upptäckt att de befintliga träpålarna byggnaden vilar på har börjat ruttna. För att byggnaden inte ska skadas av den allt sämre grundläggningen har vi anlitats för att ta fram förslag på grundförstärkning. Förutom att grundförstärkning är en utmaning i sig själv, är det dessutom mycket känsligt för denna byggnad var nya pålar kan slås.

I uppdraget har vi bland annat undersökt marken, djup till berg, och även bidragit med expertis och rådgivning. Våra konstruktörer har arbetat med att ta fram bra och smidiga lösningar som samtidigt gör små ingrepp i både plånbok och byggnad.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss