Kareby Förskola utanför Kungälv

När en ny tillbyggnad på Kareby förskola, strax norr om Kungälv, skulle byggas ihop med en redan befintlig byggnad vann vi uppdraget att dimensionera stommen på förskolan.

I Kareby strax norr om Kungälv byggs en ny förskola som kommer innehålla sex avdelningar och har en yta på 1600 kvm, vilka fördelas på två plan. Uppdraget innebär både nybyggnation och tillbyggnation, då den nya byggnaden byggs ihop med en befintlig byggnad. Nedersta planet förbinder den nya byggnaden med den befintliga. Till förskolan tillkommer även två komplementbyggnader i form av ett förråd och ett ÅV-hus.Miljöbyggnad Silver och Guld

Våra konstruktörer har dimensionerat stommen som består av en stålstomme med betongplatta, plattbärlag och trätakstolar. Tillbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och nybyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss