Klåva BmSS-boende, Göteborg

Vi vann uppdraget att projektera Klåva BmSS-boende, en nybyggnation av bostäder med särskild service. Byggnaden består av sex lägenheter och allmänna utrymmen. Lägenheter är placerade på bottenplan medan förråd, teknikutrymme och administrativa utrymmen är placerade på övre plan.

Klåva BmSS-boende kommer att byggas i Hovås, strax söder omGöteborg. Byggnadens totala area är på cirka 490 m². Bostäderna byggs med fokus på särskild service, vilket medför att byggnaden anpassas för personer med funktionsnedsättning. Målet med boendet är att hyresgästerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Förutom att boendet skulle vara anpassat efter särskild service så fanns även höga ljudkrav och krav på snabba utrymningsvägar. Byggnaden är grundlagd med en betonggrundplatta, samt pålar och plintar. Stommen är konstruerad med en stålkonstruktion kombinerat med trätakstolar.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss