Kvarteret Pumpan, bostadsgård

Kvarteret Pumpan i Alingsås

Våra landskapsarkitekter vann uppdraget att gestalta och projektera utemiljön i det moderna Kvarteret Pumpan, i Alingsås.

Kvarteret Pumpan består av 26 hyresbostäder för unga vuxna och är byggt av modulhus i korslimmat trä. Denna boendeform är ny i Alingsås och det finns inga liknande bostäder i kommunen sedan tidigare. 

Området var förr en parkeringsplats men är idag ett toppmodernt bostadsområde med högt estetiskt värde och högkvalitativ utformning. Ett av ledorden har vait "gemenskap" där utemiljön kommit att spela en viktig roll. Vår tanke har varit att de många personer som skall vistas på platsen skall få ta del av en trevlig miljö. Kvarterets ytor är anpassade efter både individ och grupp. 

Kvarteret Pumpan vann Alingsås arkitektur- och byggnadsvårdspris, inom kategorin ”Utveckla”, som delas ut i syfte att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i kommunen.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss