Visualisering

Lindbäcksstadion

Norconsult har ansvarat för utformningen av VVS-anläggningarna och den geotekniska undersökningen för vinterarenan Lindbäcksstadion. Vi fick även uppdraget att visualisera konceptet och projektera byggnaderna.

Vinterarena öppet året runt

Lindbäcksskidstadion är en vinterarena som kan användas året runt. Anläggningen omfattar bland annat hotell, stugby, campinganläggning och restauranger, och en drygt 2 kilometer lång skidtunnel för längdskidåkning.

Våra arkitekter har visualiserat konceptet av Lindbäcksstadions utveckling samt projekterat för olika typer av byggnader, i ett antal olika etapper. I arbetet har vi tagit fram skissförslag för bland annat entrébyggnaden, vandrarhem och en 700 meters förlängning av skidtunneln.

Vi har även utrett hur anläggningen ska passas in i topografin, utfört en geoteknisk undersökning samt utrett klimataspekterna (inklusive effekt- och energiförsörjningar) gällande värme, sanitet, luftbehandling, styr- och övervakning samt kyla och avfuktning.

Hårda klimatkrav

Kraven på klimatet är hårda och ventilationssystemet står för klimathållningen. Lufttemperaturen i tunneln ska vara -12 grader året runt och det finns även stora krav på relativ luftfuktighet. Här får man ta hänsyn till antalet skidåkare som kommer att befinna sig i tunneln samt de bilar som används vid däcktesterna.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss