Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborg

Våra akustiker vann uppdraget att säkerställa ljudkrav i nybyggnation av Lindholmens Tekniska Gymnasium. Byggnaden är belägen på Lindholmen i Göteborg och ska bli ett landmärke.

Lindholmens Tekniska Gymnasium är en modern gymnasieskola som kommer att utbilda bland annat fastighetstekniker, industritekniker, elektriker, programmerare, VVS-montörer, svetsare, kyltekniker och sjöfartsmaskinister för att säkerställa framtidens behov av kompetens i teknik- och verkstadsbranscher.

Gymnasiets utformning präglas av modern teknik där rör, elledningar, solpaneler och tekniska installationer kommer vara fullt synliga.

Akustisk projektering

Vårt uppdrag innebar att vi tog fram projekteringsanvisningar i systemhandling- och bygghandlingsskede, med avseende på akustik. Vid färdigställande kommer även ljudmätningar att utföras för att kontrollera byggnadens ställda ljudkrav.

Varierade takhöjder, synliga installationer, genomgående fackverk i trä, materialval och volymer som ska spegla elevernas kommande arbetsplatser samt flexibilitet har ställt stor omsorg av valda akustiklösningar.

Gott samarbete med god kommunikation har präglat projektet som är en partnering mellan totalentreprenören Betonmast och beställaren Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss