LKAB

Nytt Lab & Innovationscenter för LKAB i Luleå

LKAB ska bygga ett nytt Lab & innovationscenter på Porsön i Luleå. Vi på Norconsult har varit generalkonsult för projektet från förstudie till framtagande av förfrågningsunderlag för styrd totalentreprenad. Byggnaden ska certifieras enligt SGBC Miljöbyggnad Guld.

Syftet med den planerade verksamheten i LKABs nya Lab & innovationscenter är ingenjörsdriven teknikutveckling och forskning. Visionen är att samla utveckling och innovation under samma tak och i centret kommer flera avdelningar inom LKAB att samlas. Byggnaden är utformad för att rymma upp till 150 arbetsplatser fördelade på plan 2 och 3.

Plan 1 består till stor del av verksamhetens laboratorium med utrymme för grov bearbetning av material, provberedning, våtkemi och mikroskopiering samt en så kallad ”Black box”, en flexibel samlingslokal för bla konferenser, föreläsningar mm. Byggnaden är föreslagen med en trästomme, ett pelarbalksystem i limträ och mellanbjälklag av KL-trä.

Fasaden, med sitt ramverk och vinklade, delvis perforerade och bakbelysta plåtar i varma kulörer utreddes i detalj för att säkerställa byggnadens gestaltning.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss