Rosendalsskolan skolgård

Rosendalsskolan i Göteborg

I östra Göteborg ligger Rosendalsskolan med cirka 500 elever från årskurs F-6. De senaste åren har en om- och tillbyggnad gjorts av skolan som stod klar för inflyttning hösten 2018. Vi vann uppdraget att projektera och gestalta skolgårdens nya utformning och utseende.

Bärande idé 

Rosendalsskolans skolgård var innan ombyggnaden en skolgård med stora öppna ytor utsatta för stort slitage och med otillräckliga lekmiljöer. Det nya förslaget innehåller mer växtlighet, bland annat 19 olika trädsorter, och många nya varierande och spännande platser för varierad lek. Leken ska inspirera till rörelse och fantasi och passa alla skolans elever. Stor hänsyn har tagits till elevernas och verksamhetens önskemål om vad man vill göra på skolgården.

Det var även viktigt att skapa en mer publik utformning av den östra delen av skolgården, då denna del ligger på parkmark. Här finns möjlighet till aktiviteter som lockar även efter skoldagens slut.

Pedagogisk utemiljö

Rosendalsskolan har som mål att bedriva en modern pedagogik. Detta har haft en betydande roll vid utformningen av skolgården och val av lekutrustning och växter. På den nya skolgården finns det en skolträdgård och odlingslådor. Här kommer det att finnas många ätbara växter så som kryddor, smultron, rabarber, bärbuskar och fruktträd men också vara möjligt för eleverna att själva prova på att odla. Tanken är att trädgården och växtmaterialet ska kunna användas i den pedagogiska verksamheten men också bidra till elevernas hälsa och utveckling. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt där det levererades färdiga bygghandlingar och presentationsmaterial.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss