förskolegård

Sjölunda Äng förskola i Lidköping

Våra arkitekter vann uppdraget att rita Sjölunda Äng förskola i Lidköping, en nybyggnation med genomgående miljö- och hållbarhetstänk, för att certifieras som Miljöbyggnad Silver.

Förskolan har plats för 120 barn består av sex hemvister. Dessa är grupperade längs en gemensam torgyta som utgör mötesplats och projektyta. Även matrummet som ligger i direkt anslutning till köket ingår i denna yta. Byggnaden är i huvudsak uppförd i ett plan, endast personal- och teknikutrymmen är förlagda till plan 2.


Naturnära utemiljöer

Mitt i huset innanför huvudentrén ligger piazzan som är husets hjärta. Till denna gränsar en husgemensam våtateljé samt vinterträdgård. Alla dessa utrymmen vänder sig mot skogen på natursidan av tomten. Entrésidan är planerad för mer ordnade aktiviteter som bygglek och odling.

Miljö- och hållbarhetsfokus

Fasaderna är klädda med skivor i dämpad färgskala samt vid uteplatser och entréer med träpanel i ljusa lätta kulörer. Större delen av taket är belagt med sedum. Tanken är att exteriören skall signalera miljömedvetenhet och hållbarhet, då byggnaden är planerad för att certifieras som Miljöbyggnad, nivå silver.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss