Skola och skolgård

Sparrås skola i Kungälv

Vi vann uppdraget att ta fram en programhandling till färdig arbetshandling för utförandeentreprenad gällande Sparråsskolan i Kungälv. Skolan är en nybyggnation av skola F-3 med fullstor idrottshall som rymmer 400 elever och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Skolan är utformad för att delvis vara omställbar mellan förskola och skola. Skolrummen är utformade för att enkelt kunna delas upp i mindre rumsenheter för att passa förskoleverksamhet. Våtenheter är placerade centralt mellan klassrum för att också kunna direktkopplas till förskoleavdelningar.  Idrottshallen som placerats fristående har planerats för att kunna fungera som ett allaktivitetshus.

Både skolan och idrottshallen är utformade med ytterväggar i slaget gult tegel, stora fönsterareor samt tydliga entrépunkter. Teglet är delvis mönstermurat, och stor omsorg har lagts vid detaljutformning av mönstermurning, fönsteromfattningar, takfot med mera. Skolan är placerad med en vacker skogsbacke i öster där barnen har utgångar och del av skolgård.

Framsidans skolgård har en mer organiserad och hårdgjord utformning, där frafiken är väl separerad från barnens utemiljö. Byggnaderna har utformats med förhöjda miljökrav och huvudbyggnaden är försedd med solceller på taket. Övriga tak består av sedumtäckning.