slänggungan på Liseberg

Slänggungan Liseberg

Lisberg hade inför premiären 2018 behov av att flytta attraktionen Slänggungan för att göra plats för berg- och dalbanan Valkyria. Vi vann uppdraget att dimensionera för en ny grundläggning för Slänggungan.

Inför att Lisebergs berg- och dalbanan Valkyria skulle byggas behövde man skapa mer plats för denna och förflytta attraktionen Slänggungan. Den befintliga slänggungan uppfördes år 2006 och krävde omfattande renoveringar innan flytten kunde ske. Grundkonstruktionen består av betong och isobetong.


Dimensionering av grundläggning

Vi har i uppdraget dimensionerat för den nya grundläggningen för Slänggungan. För grundkonstruktionen installerades åtta dragpålar för att hålla attraktionen på plats. Slänggungans kontrollrum konstruerades också med skumbetomg och står på fyra pålar. Den nya slänggungan placerades söder om restaurang Tyrolen i nöjesparken.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss