Andrea Eidensten. Foto: Emil Nordin

Andrea drivs av möjligheten att påverka

Norconsults engagerade medarbetare är viktiga pusselbitar i vår fortsatta utveckling. Och människan bakom yrkesrollen minst lika viktig. Möt Andrea Eidensten, affärsområdeschef för Energi & Industri och en av våra drygt 1 000 medarbetare i Sverige.

"Att ha möjlighet att påverka har länge varit min drivkraft. Privat har jag till exempel varit idrottsledare och aktivt deltagit i mina barns aktiviteter, som förälder vid sidan om är det svårt att ha åsikter och komma med förbättringsförslag. Likadant är det i yrkeslivet. När jag dessutom får hjälpa människor att utvecklas på jobbet mår jag extra bra, och då lyckas ju även företaget. Våra medarbetare är vår största tillgång.

Att bidra till ett mer hållbart samhälle har också blivit en drivande kraft i mitt ledarskap. Och då handlar det inte bara om vårt klimat och förnybar energi; hållbarhet handlar lika mycket om mångfald, jämställdhet och inkludering. I branschen har vi stora utmaningar och en lång resa kvar om vi ska lyckas, men vi måste tro på att det går. Ett exempel är mina kollegor inom affärsområdet Kraftledning, där man nu har 60 procent kvinnliga medarbetare. Det är upp till oss ledare att göra skillnad.

För ett år sedan berättade jag för mina kollegor och min omvärld att jag är transkvinna. Jag har alltså tidigare blivit behandlad som man och haft de fördelar som det innebär att vara man i min bransch, och nu märker jag mer och mer vilken skillnad det faktiskt är.

Med min bakgrund kan jag bidra till en förändring i branschen. För mig känns det också viktigt att normalisera min resa. Det är inget konstigt, utan en naturlig del av samhället – och bör vara det. Jag begär inte att alla ska förstå, för det gör man inte om man inte har gått igenom det själv. Men man kan ha en acceptans och en vilja att förstå. Och det måste jag säga att min omgivning och mina kollegor verkligen har haft. Jag har enbart fått positiv respons sen jag talade om vem jag var, och det om något är ett tecken på acceptans och inkludering."

Fakta Andrea Eidensten

Min roll på Norconsult:
Chef för drygt 300 medarbetare inom Energi & Industri
Specialistkompetens:
Förnybar energi
Utbildningsbakgrund:
Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid KTH, energiinriktning
Det bästa med att arbeta på Norconsult:
Helhet, kulturen och inkluderingen